Cleanup Service Packs uninstall

dism /online /cleanup-image /spsuperseded

C:\Windows\system32>dism /?

Hulpprogramma DISM (Deployment Image Servicing and Management)
Versie: 6.1.7600.16385

DISM.exe [dism_opties] {WIM_opdracht} [<WIM_argumenten>]
DISM.exe {/Image:<pad_naar_offline_installatiekopie> | /Online} [dism_opties]
{servicing_opdracht} [<servicing_argumenten>]

BESCHRIJVING:

DISM wordt gebruikt voor het inventariseren, installeren, verwijderen,
configureren en bijwerken van onderdelen van en pakketten in Windows-
installatiekopieën. De beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de
kopie die wordt verwerkt en verder speelt het een rol of de
kopie offline is of actief is.

WIM-OPDRACHTEN:

/Get-MountedWimInfo – Hiermee wordt informatie weergegeven over
gekoppelde WIM-installatiekopieën.
/Get-WimInfo – Hiermee wordt informatie weergegeven over
installatiekopieën in een WIM-bestand.
/Commit-Wim – Hiermee worden wijzigingen in een gekoppelde
WIM-installatiekopie opgeslagen.
/Unmount-Wim – Hiermee wordt een gekoppelde WIM-installatiekopie
ontkoppeld.
/Mount-Wim – Hiermee wordt een installatiekopie gekoppeld
vanuit een WIM-bestand.
/Remount-Wim – Hiermee wordt een zwevende WIM-koppelingsmap
hersteld.
/Cleanup-Wim – Hiermee worden bronnen verwijderd in verband met
gekoppelde WIM- installatiekopieën die beschadigd
zijn.

SPECIFICATIES VAN INSTALLATIEKOPIE:

/Online – Is van toepassing op het actieve besturingssysteem.
/Image – Hiermee wordt het pad opgegeven naar de hoofdmap
van een offline Windows-installatiekopie.

DISM-OPTIES:

/English – Hiermee wordt de uitvoer van de opdrachtregel in
het Engels weergegeven.
/Format – Hiermee wordt de uitvoerindeling voor rapporten
opgegeven.
/WinDir – Hiermee wordt het pad opgegeven naar de Windows-map.

/SysDriveDir – Hiermee wordt het pad opgegeven naar het bestand
voor het laden van het systeem met de naam BootMgr.
/LogPath – Hiermee wordt het pad naar het logboekbestand
opgegeven.
/LogLevel – Hiermee wordt het uitvoerniveau voor het
logboekbestand (1-4) opgegeven.
/NoRestart – Hiermee worden het automatisch opnieuw opstarten
en het vragen hierom uitgeschakeld.
/Quiet – Hiermee wordt alle uitvoer onderdrukt, behalve
foutberichten.
/ScratchDir – Hiermee wordt het pad naar een scratchdirectory
opgegeven.

Geef een optie onmiddellijk vóór /? op voor meer informatie over deze DISM-
opties en de bijbehorende argumenten.

Voorbeelden:
DISM.exe /Mount-Wim /?
DISM.exe /ScratchDir /?
DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
DISM.exe /Online /?

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*